Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Røyken videregående skole
Kontor
Røyken vgs - Samfunnsfag
Stilling
Lektor m/tilleggsutd
Telefon
E-post
Henriette.Borg...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser