Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Røyken videregående skole
Kontor
Røyken vgs - Samfunnsfag
Stilling
Adjunkt m/tilleggsutdanning
Telefon
+4731292250
E-post
bjorg.f...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser