Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Røyken videregående skole
Kontor
Røyken vgs - Tilrettelagt opplæring
Stilling
Barne-og ungdomsarbeider
Telefon
+4731292166
E-post
wenche...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser