Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Røyken videregående skole
Kontor
Røyken vgs - Tilrettelagt opplæring
Stilling
Spes.ped.koordinator / Adjunkt med tillegg
Telefon
+4731292255
E-post
Hilde.Monr...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser