Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Røyken videregående skole
Kontor
Røyken vgs - Tilrettelagt opplæring
Stilling
Adjunkt med tilleggsutdanning
Telefon
+4731292208
E-post
Ase.Isdal....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser