Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Røyken videregående skole
Kontor
Røyken vgs - SAS-Team
Stilling
Adm.personale
Telefon
+4731292218
E-post
Nina.Chris...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser