Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Røyken videregående skole
Kontor
Røyken vgs - Kroppsøving
Stilling
Adjunkt med tilleggsutdaning
Telefon
+4731292276
E-post
havard...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser