Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Røyken videregående skole
Kontor
Røyken vgs - Byggfag
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Bjorn.Krist...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser