Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Røyken videregående skole
Kontor
Røyken vgs - Realfag
Stilling
Adjunkt med tilleggsutdanning
Telefon
+4731292268
E-post
Lisbeth....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser