Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Røyken videregående skole
Kontor
Røyken vgs - Realfag
Stilling
Lektor med tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Marit....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser