Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Røyken videregående skole
Kontor
Røyken vgs - Realfag
Stilling
Lektor m. tilleggsutdanning
Telefon
+4731292157
E-post
Are.Ak...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser