Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Røyken videregående skole
Kontor
Røyken vgs - Realfag
Stilling
lektor med tileggs utdanning
Telefon
+4712922150
E-post
James.O...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser