Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
St. Hallvard videregående skole
Kontor
St. Hallvard vgs - Samfunnsfag
Stilling
Lektor med tilleggsutdanning
Telefon
+4732240151
E-post
Gro.S...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser