Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
St. Hallvard videregående skole
Kontor
St. Hallvard vgs - Samfunnsfag
Stilling
Lærer
Telefon
+4732240146
E-post
Karl.Yngva...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser