Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
St. Hallvard videregående skole
Kontor
St. Hallvard vgs - MDD
Stilling
Lærer
Telefon
+4732264516
E-post
Kari.Beate...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser