Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
St. Hallvard videregående skole
Kontor
St. Hallvard vgs - Spes.avd.
Stilling
Lærer
Telefon
+4732240161
E-post
turid....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser