Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Fellesfag - Samfunnsfag
Stilling
Lektor m/tilleggsutdanning
Telefon
+4732262826
E-post
erlend....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser