Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Fellesfag - Samfunnsfag
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Havard.Roneid...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser