Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs - Idrett og kroppsøving
Stilling
Konsulent
Telefon
E-post
Svein.Bo...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser