Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
St. Hallvard videregående skole
Kontor
St. Hallvard vgs - Realfag
Stilling
Lærer/Vikar
Telefon
+4732240157
E-post
egil.ha...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser