Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
St. Hallvard videregående skole
Kontor
St. Hallvard vgs
Stilling
Studieleder
Telefon
+4732240126
E-post
ove.brude...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser