Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Åssiden videregående skole
Kontor
Åssiden vgs - Tilfeldige ansatte
Stilling
Kantineleder
Telefon
E-post
Tone.T...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser