Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Fellesfag - Norsk
Stilling
Adjunkt
Telefon
E-post
Shaz.Abd...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser