Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Åssiden videregående skole
Kontor
Åssiden vgs
Stilling
Ikke definert
Telefon
E-post
Kari.H...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser