Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
St. Hallvard videregående skole
Kontor
St. Hallvard vgs - Spes.avd.
Stilling
Assistent Barne- og Ungdomsarbeider
Telefon
E-post
Mihreban....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser