Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
St. Hallvard videregående skole
Kontor
St. Hallvard vgs - Spes.avd.
Stilling
Barne- og ungdomsarbeider
Telefon
+4790201574
E-post
Lill.Johan...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser