Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
St. Hallvard videregående skole
Kontor
St. Hallvard vgs - Samfunnsfag
Stilling
Faglærer
Telefon
+4795808488
E-post
Tom.A...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser