Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
St. Hallvard videregående skole
Kontor
St. Hallvard vgs - Merkantil/drift
Stilling
Renholder
Telefon
E-post
Boonyim.S...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser