Enkeltanskaffelser

BFK Innkjøp er BFKs egen innkjøpsenhet og skal per i dag gjennomføre alle enkeltanskaffelser over NOK 100.000 (eks mva.).

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Planlegging og forberedelser er avgjørende for et godt innkjøp. Det er i denne fasen grunnlaget legges for en vel gjennomført konkurranse, gode tilbud, behovsdekning og en egnet kontrakt. 

Det sies at 2/3 av besparelsen i en anbudskonkurranse ligger i å definere behovet godt. Den siste tredjedelen er konkurransen. 

  • Hva skal du kjøpe? 
  • Når trenger du det? 
  • Hva koster det?
  • Hva er budsjettrammen?
  • Hvilke absolutte krav har du? 
  • Hvordan vil du skille tilbudene fra hverandre?

Se Veiledning for ytterligere informasjon og veiledning til behovsbeskrivelse og utforming av kravspesifikasjon.

Definer behovet ditt og bestill oppdraget ditt her


Publisert 16. desember 2016, oppdatert 23. februar 2017.