Partnerskap for folkehelse

Buskerud fylkeskommune har inngått partnerskapsavtaler for folkehelse med frivillige organisasjoner i Buskerud. Formålet med partnerskapsavtalene er at de skal bidra til å fremme folkehelsen for befolkningen i Buskerud.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Røde Kors Snøscooter i vinterfjellet

Buskerud fylkeskommune har inngått partnerskapsavtaler for folkehelse med frivillige organisasjoner i Buskerud. Formålet med partnerskapsavtalene er at de skal bidra til å fremme folkehelsen for befolkningen i Buskerud. 

 


Publisert 25. juni 2012, oppdatert 22. januar 2019.