Kartleggingsverktøy og standarder

Her er oversikt over nyttige kartleggingsverktøy og standarder i arbeidet med universell utforming.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 1. juni 2012, oppdatert 16. oktober 2014.