Friluftsliv

Buskerud fylkeskommune vil slå et slag for hverdagsfriluftslivet. Og skal du og jeg kunne drive friluftsliv i vår travle hverdag, er vi avhengig av grøntarealer i nærheten av der vi bor.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Turstier, skiløyper, akebakker, badeplasser, fiskeplasser og 100-meterskoger nærmest mulig dørterskelen, gjør det enkelt for ”folk flest” å drive et hverdagsfriluftsliv.

Den 1. januar 2010 overtok Buskerud fylkeskommune de fleste friluftslivsoppgavene fra fylkesmannen, og fylkeskommunen skal blant annet:

  • Forvalte og informere om de statlige tilskuddsmidlene til friluftsliv. Søknadsfristen er 1. februar. Mer informasjon om tilskuddsordningen.
  • Motivere kommunene i Buskerud til å lage gode planer for grønnstrukturen.
  • Motivere kommunene i Buskerud til merking og tilrettelegging av stier og skiløyper.
  • Bidra til at allemannsretten holdes i hevd.

Betydningen av grønne lunger der du bor
Se video

 

Aktuelt

Publisert 30. april 2012, oppdatert 23. januar 2017.