Hvordan kan vi videreutvikle stiene på en bærekraftig måte - til glede for alle brukere? Bli med på STI-konferansen i Buskerud 6. - 7. september 2018 på Vestlia resort, Geilo.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Stier er selve grunnkapitalen for opplevelser i reiselivet og for helsefremmende friluftsliv. Stier finnes på kryss og tvers i hele vårt langstrakte fylke. På STI-konferansen setter vi stiene i fokus, og ser på forvaltning, bruk og vedlikehold fra alle kanter. Hvordan kan vi utvikle stiene våre på en bærekraftig måte slik at enda flere får helsefremmende aktiviteter og opplevelser? Aktivitetsturisme er den store trenden i reiselivet. Hvordan kan Buskerud kombinere bærekraft og det å være reiselivsfylke nr. 1?

Ønsker du å øke din stikompetanse ytterligere, blir du med i forlengelsen av STI-konferansen og deltar på stibyggerskolen 8.-9. september i regi av Tråkk ' n Roll. Les mer om stibyggerskolen her.

Meld deg på konferansen her. Påmeldingsfrist 24.8.2018 (fordelaktige priser ved påmelding før 1. juli)

Priser STI-konferansen 2018

Informasjon om befaringer STI-konferansen 2018 

Lurer du på noe? Ta kontakt med Arve M. Vannebo, tlf 918 03 492 eller Lise-Berith Lian tlf 996 34 732

Program-stikonferansen 


Publisert 5. juni 2018, oppdatert 31. juli 2018.