En god andel av årets spillemidler tilfaller Buskerud

Første mai er en viktig dato for spillemiddelinteresserte. Hovedfordelingen vedtas og fylkene får vite hvor mye de har å tildele spillemiddelsøknadene for inneværende år. Buskerud kommer godt ut av årets fordeling, mye takket være mange gode søknader.

Vi er begynt å bli godt vant med ventetid på spillemidler til idrettsanlegg. Er venteiden over? Nei, men vi er på vei i riktig retning.

Første mai er en viktig dato for oss som er opptatt av spillemidler. Og vi er mange. Spillemidlene er med på å finansiere masser av idrettsanlegg landet rundt i tillegg til å serve som et stort økonomisk bidrag til administrasjon og aktivitet innenfor den organiserte idretten. Spillemidlene finansierer også andre viktige idrettsformål. Blant disse kan og bør antidopingarbeid, idrettsforskning og nasjonalanlegg nevnes. Den samlede oversikten over fordelingen mellom disse postene kalles hovedfordelingen. Post 1, som er til idrettsanlegg fordeles dermed fylkesvis. Begge disse oversiktene kan du trykke inn på i høyre marg her i artikkelen for å se nærmere på. Det er meget interessante tall.

Post 1 over 1 milliard

Det som er ekstra interessant med årets hovedfordeling er at «vår» post, nærmere bestemt post 1 om spillemidler til idrettsanlegg, for første gang har oversteget en milliard kroner. Hva er grunnen til dette, spør du kanskje? Først og fremst er det viktig å nevne at det synes å gå godt i kontorene til Norsk Tipping på Hamar. Hvor mye midler som tildeles idrettsanlegg avhenger av at deres overskudd er stort nok, slik at de har penger til overs til idretten og andre ideelle formål. Først når de kan slå i bordet med årets gode resultat, starter det spesifikke og interessante for oss som driver med idrett. For hvis du tror at hele overskuddet til Norsk Tipping går til idrett, tar du feil. Men du har mer riktig nå enn du hadde hvis du hadde trodd nettopp det for to år siden. I 2013 vedtok man nemlig at man skulle endre det vi kaller «tippenøkkelen». Denne nøkkelen forteller hvordan det nevnte overskuddet blir fordelt og tidligere var idrettsandelen nede i 45,5 %. Den store endringen innebar at man skulle forhøye denne satsen til 64% med full kraft fra 2015. Dette høster kommuner, idrettslag og andre søkere fruktene av nå, særlig her i Buskerud. Men for å understreke det aller viktigste; Forutsetningen for at prosentene skal ha uttelling for idrettsanlegg- og aktivitet er at Norsk Tipping leverer resultatet som kreves. Før det er på plass betyr ikke prosentene mye. Moralen er; Tipp på Norsk Tipping, da har du god samvittighet hvis bongen ikke går inn.

Hva er resultatet for Buskerud?

Hvordan har nå dette slått ut for Buskerud? Ikke så aller verst, etter våre kalkulasjoner. I 2013, da prosentandelen fortsatt var på 45,5 % fikk Buskerud rundt 38 millioner kroner til fordeling. I mellomåret 2014, da prosentsatsen ble oppjustert til 56,6 %, endte vi med 47 millioner. Og i 2015 har resultatet blitt på svimlende kr. 65.367.000,-. Dette er intet annet enn en voldsom oppgang som vi kan si oss meget godt fornøyde med. Det innebærer at vi kan belage oss på kortere ventetid på spillemidler i Buskerud for den enkelte søknad. Men hvis du tror dette er nok, må vi nok skuffe deg, det vil fortsatt være en del ventetid. Vi har tross alt søknader inne for totalt 250 millioner kroner i Buskerud. Men det er i det minste et stort steg i riktig retning. Og prosentvis er vi blant fylkene som øker mest i tildeling.

Mange gode søknader

Det er imidlertid ikke kun den mye omtalte prosentandelen som har gjort at Buskerud er blant fylkene som har prosentvis størst økning. Det henger også sammen med at vi skaper mye, med den følgen at vi søker mye. Total søknadssum på spillemidler har gått opp 70 millioner fra 2014 til 2015. Mange store hallprosjekter og en jevn strøm av turveier, langrennsanlegg, kunstgressbaner og mye mer gjør at vi har en stor andel søknader totalt. Siden dette er en søknadsbasert ordning betyr det jo mer du søker om, jo mer får du. En takk rettes dermed ut til alle som står ansvarlige for spillemiddelsøknadene som er inne i inneværende søknadsperiode og alle som har vært med, og fortsatt er med, på å realisere disse anleggene. Årets hovedfordeling er bevis på at det jobbes virkelig bra i Buskerud.

Den 20./21. mai fordeler hovedutvalg for regionalutvikling og kultur spillemidlene i Buskerud. Det er alltid en fornøyelse, men i år blir det altså en litt ekstra stor fornøyelse.


Publisert 24. april 2015, oppdatert 24. april 2015.