Thonhallen i Flå – hallseminar den 25. juni

Mange kan ha mye å lære av hvordan Flå realiserte sin nye flerbrukshall. 25. juni var det invitert til befaring av den nye hallen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Flå er befolkningsmessig en av Buskeruds minste kommuner. Med sine 1050 innbyggere har kommunen helt andre utfordringer enn sine storebrødre nedover i fylket, men det vil ikke si at man ikke satser. Flå har nå bygget en helt ny flerbrukshall for befolkningen og håper at dette kan være enda et ledd i å trekke folk til bygda, slik at den positive utviklingen i kommunen kan fortsette. 

Buskerud Idrettskrets og Buskerud fylkeskommune har fulgt prosessen med bygging av hallen og mener dette er verdt å ta en titt på også for andre kommuner. Mange har mye å lære av hvordan Flå har realisert sin hall. Derfor inviterte Flå kommune og anleggsutvalget i Buskerud Idrettskrets til befaring den 25. juni. 

Enorm dugnadsinnsats

Første innleder var ordfører i Flå, Toe Egil Buøen, som fortalte om hvordan hallen har kommet på plass og hvem som har vært avgjørende for å få det til. Det er ingen hemmelighet at Olav Thon har vært betydelig inne med støtte for realisering, men innsatsen fra lokale entreprenører og IL Flåværingen står ikke tilbake for dette. Det er noe spesielt med mindre kommuner og dugnadsinnsats, totalt er det estimert at rundt 4000 dugnadstimer er lagt ned. Det er intet annet enn imponerende. Resultatet er en normalhall med styrketreningsfasiliteter, squashbane, aktivitetssal og sosialt rom/klubbrom. Til en prislapp på under 30 millioner, noe som anses som billig etter dagens standarder. 

Å bygge idrettshaller i Norge i dag er ofte en dyr affære. Tom Anderson, anleggsrådgiver i Håndballforbundet, ble imponert av hallen i Flå, og sier at en tilsvarende hall i Oslo ville ha kostet 75-80 millioner kroner. I store kommuner er prosessene gjerne også langdryge og planleggingen må derfor skje over mange år. Da er det vanskelig for de som kommer med behovene, ofte frivillige, å opprettholde trykket og viljen til å realisere. Å realisere et slikt anlegg til det beløpet og i løpet av såpass kort tid er et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner. Man må smi mens jernet er varmt. 

Hva skal til for å realisere en idrettshall?

Det er også andre faktorer som spiller inn for å få realisert idrettshaller. Disse faktorene tar utgangspunkt i hva formålet med et idrettsanlegg/-hall er. De er til for å skape aktivitet. Det er innholdet i hallen som betyr noe. Av den grunn var IPAS Sport/Hugaasgruppen, utvikler av idrettshaller, på plass for å fortelle om standardisering av idrettshaller. Mange steder bygges idrettshaller som symbolbygg, noe som er veldig fordyrende for den som skal realisere det. Standardisering av hallene derimot, der finnes det fordeler;

  • Komplekse haller er dyre å bygge – og dyre å drifte – hvorfor ikke kopiere noe andre har gjort
  • Arkitekter; Hold dere unna – dette handler om treningshaller, ikke symbolbygg!
  • Enklere haller er lik enklere byggeprosesser – færre byggemøter og mindre byråkrati
  • Løsningene er der, det gjelder bare å benytte seg av dem

Det var mye nyttig å ta med seg fra hallseminaret den 25. juni. Det var godt oppmøte, men for deg som ikke var der har jeg følgende tips dersom du ønsker å høre mer eller dersom du sitter på planer om realisering av en hall selv; 

Kontakt Kjell Nilsen om standardiserte idrettshaller og prosesser med å realisere haller.
E-post kjell....@bandyforbundet.no - tlf 90 11 45 41 

Kontakt Tom Anderson om bygging av håndballhaller og alt som kreves for å få det til – fra gulv til vegger og tak, og få info om Norges Håndballforbunds anleggspool.
E-post tom.an...@handball.no - tlf 99 71 44 72 - Se mer info på NHFs anleggspool 

Kontakt ordfører Tor Egil Buøen i Flå kommune om erfaringer knyttet til bygging av Thonhallen fra kommunens perspektiv. 
E-post tor.egi...@flaa.kommune.no - tlf 91 19 96 37


Publisert 19. august 2014, oppdatert 21. august 2014.