Musikk

Buskerud fylkeskommunes engasjement på musikkfeltet dreier seg i utstrakt grad om å yte støtte til regionale ledd av frivillige organisasjoner, musikkfestivaler og tiltak innenfor talentutvikling.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Det har skjedd store endringer på musikkfeltet de siste årene, både med tanke på musikkbransjen, folks musikkbruk og musikkfeltets organisasjonsliv. Buskerud fylkeskommune er opptatt av å prioritere tiltak som har et vesentlig utviklingsperspektiv og som bidrar til å oppnå felles mål. Det legges særlig vekt på tiltak som bidrar til å bevare fylkets unike folkemusikktradisjon. Videre er det et sentralt aspekt at fylkeskommunen ønsker å bidra til en hensiktsmessig organisering på musikkfeltet. 

Buskerud fylkeskommune prioriterer ikke å gi støtte til innspillinger, plateutgivelser, enkeltstående konserter, konsertserier eller turneer. 


Publisert 10. desember 2012, oppdatert 31. januar 2013.