Kunst- og kulturstrategi for Buskerud

Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018 er politisk vedtatt

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur vedtok i sitt møte 25.03.2015 (sak 15/15) Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018.

Det overordnede målet for Buskerud fylkeskommunes kunst- og kulturpolitikk for perioden er:

Et rikt kunst- og kulturliv.

 Strategiske mål:

  • Et allsidig, synlig og inkluderende kunst- og kulturliv
  • En tydelig satsing på forskning og utvikling
  • Større og bredere publikumsoppslutning på arrangementer og i kulturinstitusjoner
  • Internasjonale samarbeid som tilfører kunst- og kulturlivet verdi
  • Økt økonomisk verdiskaping
  • Profesjonelle kunst- og kulturaktører som sikrer kvalitet og mangfold
  • Sterke regionale fyrtårn
  • Buskerud som et godt sted å bo og arbeide for kunstnere og kulturarbeidere
  • Gode tilbud for barn og unge som gir mulighet til både å oppleve og å utøve

 


Publisert 1. desember 2014, oppdatert 4. desember 2015.