Kvinner til stemmerettsgruppe

100-års markering for kvinneres stemmerett. Skogrand (H) og Sandum (Ap) er valgt til medlemmer av arbeidsgruppen for Stemmerettsjubileet 2013.

Onsdag ettermiddag valgte fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune Elizabeth Skogrand og Anne Sandum som politiske representanter i arbeidsgruppen for stemmerettsjubileet 2013 og grunnlovsjubileet 2014.

- Det å få økt andelen som stemmer blant unge, få større politiske engasjement og mer interesse for demokratiet er viktig, sier Elizabeth Skogrand (bildet) som er valgt til leder av arbeidsgruppen.

Skogrand er leder av hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune og har tidligere arbeidet i Norske Kvinners Sanitetsforening der hun blant annet har jobbet med kvinners stemmerett.

Får med ungdom
- Skolen er en viktig arena der ungdom kan lære om demokratiforståelse, og da er det ekstra spennende å arbeide med disse to jubileene, sier hun.

Arbeidsgruppen vil bestå av representanter fra organisasjonslivet i Buskerud og skal fremme forslag til arrangementer og markeringer til fylkesutvalget. 

- Vi kommer til å ha med ungdommer i komiteen fordi ungdom er en av de viktigste målgruppene, fortsetter hun.

Lokal feiring
Regjeringen vedtok i 2009 at Stemmerettsjubileet 1913-2013 skal feires lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Stemmerettskomiteen som er nedsatt for å lede arbeidet fram mot Stemmerettsjubileet 1913-2013, er opptatt av å skape engasjement rundt jubileet i hele Norge.

Det er sendt brev til alle landets ordførere og fylkesordførere med oppfordring om å organisere jubileumskomiteer.

Samle fellesverdier
Ramme for jubileet Stemmerettskomiteen har lagt opp til at jubileet skal samle seg om sentrale fellesverdier i vårt demokrati, stemmerett, likestilling, deltakelse og representasjon.

Jubileet tar utgangspunkt i en historisk hendelse, men samtidig er det viktig at feiringen engasjerer i samtid og framtid.

Stemmerettskomiteen har initiert flere større arrangement som den vil stå ansvarlig for selv, men ønsker også at det settes i gang lokale tiltak og arrangement.


Publisert 2. mai 2013, oppdatert 2. mai 2013.