Stemmerettskomité opprettet i Buskerud

Fylkestingspolitiker Elizabeth Skogrand leder stemmerettskomiteen i Buskerud i forbindelse med 100-års feiringen av stemmerett for kvinner.

11. juni 2013 er det 100 år siden Stortinget vedtok å innføre allmenn stemmerett for kvinner.

Regjeringen har vedtatt at Stemmerettsjubileet 1913-2013 skal feires lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Det er nedsatt en nasjonal stemmerettskomité som ledes av fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl.

Fylkeskommunene er utfordret til å organisere regionale jubileumskomiteer, og Buskerud fylkeskommune har nedsatt en komité med representanter fra frivillige organisasjoner, kommuner og institusjoner.

Leder av komiteen i Buskerud er fylkestingspolitiker Elizabeth Skogrand.

Det er ønskelig med et tett samarbeid, og nå sendes det ut brev til kommunene og organisasjoner i fylket med invitasjon til et møte for å se hvordan man sammen kan få til en flott markering i fylket.

Møtet finner sted tirsdag 11. september klokka 15-18 på Tyrifjord hotell, Vikersund.

Medlemmer i stemmerettskomiteen i Buskerud:
Elizabeth Skogrand, leder, politiske oppnevnt medlem (H)

Anne Sandum, politisk oppnevnt medlem (Ap)
Bijan Gharahkhani
, Buskerud Innvandrerråd
Sigrid Thielemann og Anne Britt Hauge
, representanter fra frivillige organisasjoner
Dag Erlend Lohne Mohn, fylkesbiblioteket og er representant for bibliotekene
Bente Nyegaard Fjell
, ansatt hos Fylkesmannen i Buskerud
Ingunn Fauske
, representerer Drammen kommune*
Oda Lien, Buskerud Ungdomsgruppe
Wenche Fossberg og Kjersti Bærug Hulbakk
, Buskerud fylkeskommune

*Drammen kommune representerer de 21 kommunene i Buskerud

For ytterligere informasjon:
Elizabeth Skogrand, fylkestingspolitiker, 48 02 51 61


Publisert 2. mai 2013, oppdatert 2. mai 2013.