Vil ha innspill til stemmerettsjubileet

Neste år er det 100 år siden stemmerett for kvinner ble innført. Arbeidsgruppen som jobber med jubileet ønsker nå innspill om aktiviteter i kommunene.

Onsdag 16. mai møttes arbeidsgruppen for stemmerettsjubileet 2013 og grunnlovsjubileet 2014.

Fylkestingspolitiker Elizabeth Skogrand er leder for arbeidsgruppen som består av Drammen kommune (representerer de 21 kommunene i Buskerud), lag, institusjoner og frivillige organisasjoner.

- Det er mange gode ideer ute i lokalsamfunnet og organisasjonslivet i Buskerud. Meld inn til fylkeskommunen det som er på gang slik at vi får en oversikt og kan se hva vi kan bidra med, sier Elizabeth Skogrand.

- Drammen kommune representerer kommunene i arbeidsgruppen, men vi ønsker å få vite om aktiviteter fra alle kommunene, fortsetter hun.

Sender ut brev
Regjeringen vedtok i 2009 at Stemmerettsjubileet 1913-2013 skal feires lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsgruppen i Buskerud sender nå ut brev lokalt for å få en kartlegging av alt som er planlagt i fylket.

- Vi ønsker å koordinere det som skjer for å unngå at ulike arrangement kolliderer. Vi vil samtidig oppmuntre til enda mer aktivitet, sier Skogrand.

Skogrand sier arbeidsgruppen vil få en viktig rolle for å informere alle de som har aktiviteter om det som skjer slik at man også kan spille på hverandre ideer og kompetanse.

- Vi kommer til å ha et nytt møte over sommeren for å få en oversikt over ulike markeringer i jubileumsåret, avslutter Elizabeth Skogrand.

Samle fellesverdier
Ramme for jubileet Stemmerettskomiteen har lagt opp til at jubileet skal samle seg om sentrale fellesverdier i vårt demokrati, stemmerett, likestilling, deltakelse og representasjon.

Jubileet tar utgangspunkt i en historisk hendelse, men samtidig er det viktig at feiringen engasjerer i samtid og framtid.

Stemmerettskomiteen har initiert flere større arrangement som den vil stå ansvarlig for selv, men ønsker også at det settes i gang lokale tiltak og arrangement.


Publisert 2. mai 2013, oppdatert 2. mai 2013.