KulturarvBuskerud2019

Buskerud fylkeskommune og Buskerud kulturminneråd inviterer kommuner, kulturarvinstitusjoner, frivillige organisasjoner, ildsjeler, eiendomsutviklere og næringsaktører til kulturarvkonferanse 5.-6 mars 2019.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Kan kulturarven brukes som en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling? Dette vedtok fylkestinget som hovedmål i Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027. Er dette et realistisk mål, eller handler kulturminnevern mest om nostalgi og virkelighetsfjern romantikk?

Museumsdirektøren og eiendomsutvikleren har trolig ulike svar på disse spørsmålene. Eller har de mer til felles enn vi tror? Er det er verdiskapingspotensiale i kulturarven og kan kulturarven bidra til en økonomisk vekst for næringslivet? Kanskje reiselivsnæringen kan bygge attraksjonskraft med fokus på kulturarv? Kan vi finne gode måter å samhandle på slik at vi sammen kan arbeide mot målet om å benytte kulturarven som en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling?

KulturarvBuskerud2019 - en møteplass for faglig påfyll, inspirasjon og erfaringsutveksling!

Datoer: 5.-6. mars 2019

Sted: Drammen

Mer informasjon og påmelding blir lagt ut om kort tid.

Ta kontakt med Ole C. Aslaksen i fagenhet kulturminnevern dersom du har spørsmål.  


Publisert 30. november 2018, oppdatert 10. desember 2018.