Program

Program for kulturarvkonferansen 2019.

KulturarvBuskerud2019 er en møteplass med faglig påfyll, inspirasjon og erfaringsutveksling. Hovedtemaet for konferansen er kulturarv som ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling. 

Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) vil dele ut Buskerud fylkeskommunes bevaringspris for 2018 på den første dagen av konferansen. Bevaringsprisen ble opprettet i 2018 og deles ut for første gang.

Det vil være parallelle sesjoner på dag 2. Temaene for sesjonene er kulturarv som ressurs i by- og tettstedsutviklingen og kulturarv som ressurs for opplevelsesproduksjon.

Foredragsholderne kommer fra ulike nivåer i offentlig sektor, det private næringsliv og frivilligheten. Noen av de som deltar:

  • Riksantikvaren - avdelingsdirektør Linda Veiby
  • Viken fylkeskommune - kulturdirektør John Arve Eide og avdelingsleder kulturarv Christian Hintze Holm
  • Norsk Oljemuseum - utstillings- og formidlingsleder Anja W. Fremo
  • Buskerudmuseet - direktør Alexander Ytteborg
  • Menon Economics - partner Caroline Gierløff
  • OsloMet / By- og regionforskningsinstituttet NIBR - forsker Arne Holm
  • Union eiendomsutvikling - administrerende direktør Trond Åsheim
  • LPO arkitekter - partner Lisbeth Halseth
  • Kulturvernforbundet - generalsekretær Toril Skjetne
  • Blaafarveværket - direktør Tone Sinding Steinsvik

Last ned program for mer informasjon.

Velkommen til KulturarvBuskerud2019!

Union i Drammen

Ny og gammel bebyggelse langs Drammenselva. Det gamle fabrikkområdet til Union papirfabrikk huser i dag Drammensbiblioteket, Høgskolen i Sørøst-Norge og kulturhuset Union Scene. Foto: Ingvild Tjønneland © Buskerud fylkeskommune. 


Publisert 10. januar 2019, oppdatert 6. mai 2019.