KulturArvOpplevelser

Her finner du all informasjon om programmet KulturArvOpplevelser. Søknadsfrist er 4. juni 2018.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Formålet med programmet KulturArvOpplevelse er å styrke produktutvikling og konseptuering av de mange produktråvarene vi har i Buskerud, basert i kultur og kulturarv.  

Kultur og kulturarv er en viktig ressurs for reiselivsprodukter ved at kulturopplevelser bidrar til å øke verdien av Norge som reisemål, og gjennom det verdiskapningen i reiselivsnæringen. Det er stort potensial for å utvikle gode opplevelser som kan være kommersielle i Buskerud, gitt eksisterende reiselivsmarked og råvaregrunnlag.

Søknadsfrist er 4. juni 2018. Alle søknader må leveres i Regionalforvaltning.  

Hvem kan søke? Og hva kan det søkes om midler til?

Kommuner/regionråd, organisasjoner, institusjoner og destinasjonsselskap kan søke om støtte. Det gis ikke tilskudd til enkeltbedrifter alene, men enkeltbedrifter kan inngå i prosjekter og være prosjekteier om andre partnere deltar.

Programmet er relevant for aktører i hele fylket. Buskerud-baserte interessenter som søker om midler fra programmet, kan samarbeide med relevante aktører utenfor fylket, men basen i prosjektet må ha tydelig kobling til Buskerud.

Det kan søkes om midler til både forprosjekt og hovedprosjekt.

Søknadsverksteder

Buskerud fylkeskommune arrangerte to søknadsverksteder i Drammen og Ål våren 2018. Presentasjonene fra samlingene kan lastes ned her:


Publisert 12. april 2018, oppdatert 31. mai 2018.