Buskerud bygningsvernsenter

Buskerud bygningsvernsenter er en driftsenhet under den regionale kulturminneforvaltningen i Buskerud fylkeskommune. Bygningsvernsenteret tilbyr kurs og opplæring i tradisjonshåndverk.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Lafting

Buskerud fylkeskommune opprettet Buskerud bygningsvernsenter i 2010. Buskerud bygningsvernsenter holder til i en gammel soldatbrakke på Lågdalsmuseet i Kongsberg kommune. Soldatbrakka er innredet til å romme kontor, forelesningssal og verksted til bruk i kurs og opplæringstiltak.

Ønsker å øke kompetansen innen antikvarisk istandsetting

Bygningsvernsenteret har som hovedmålsetting å øke håndverkeres kompetanse om istandsetting etter antikvariske prinsipper, og tilbyr derfor kurs og opplæringstiltak innenfor tradisjonshåndverk. Hovedmålgruppen er håndverkere i Buskerud og i løpet av de siste årene har flere håndverkere fra Buskerud fulgt opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk 

Opplæringsprogrammet består av 7 ukessamlinger med fokus på ulike temaer innenfor tradisjonshåndverk i løpet av en periode på halvannet år. Programmet gjennomføres i hele fylket i samarbeid med fylkets museer.

Buskerud bygningsvernsenter avholder også enkeltstående kurs og fagdager. Disse kursene er åpne for håndverkere, huseiere og andre interesserte. Disse kursene gir en grunnleggende opplæring i praktisk restaureringsarbeid.

I tillegg til dette tilbyr bygningsvernsenteret skreddersydde kurs til bedrifter som ønsker å gjennomføre kurs i egen bedrift.

Oversikt over kurs om mer informasjon om virksomheten finnes på Buskerud bygningsvernsenter sine hjemmesider.


Publisert 23. oktober 2012, oppdatert 13. november 2018.