Kartet viser en oversikt over forslag til verneverdige kulturmiljøer i Buskerud, som forteller viktige sider av fylkets historie.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Forslagene har kommet fra kommuner, museer, historielag, privatpersoner m.fl. Fylkeskommunen har foretatt en kulturminnefaglig vurdering av disse forslagene. Regional kulturminneforvaltning har valgt ut 65 kulturmiljøer som tas med videre i utredningsprosessen. Les mer om oversikten og synliggjøring av kulturmiljøer i Buskerud.

Åpne kartet i stort format


Publisert 27. november 2015, oppdatert 27. november 2015.