Søke tilskudd

Buskerud fylkeskommune satte i 2016 i gang en pilot for å styrke satsingen med økt deltakelse i EU- og Interreg-prosjekter for aktører i Buskerud fylke.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Denne ordningen blir videreført også i 2018 og det settes av inntil 1 million kr til forprosjektstøtte til internasjonale prosjektmuligheter. 

Les mer om ordningen og send søknad

 


Publisert 23. juni 2016, oppdatert 14. mars 2018.