Temadag om INTERREG og EUs sektorprogrammer

Seminaret ble holdt på Drammen havn 14. mai 2014.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 20. mai 2014, oppdatert 20. mai 2014.