Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling

Etter nærmere to års arbeid ble Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling enstemmig vedtatt av fylkestinget den 10. desember 2014.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

I tett samarbeid med aktører som jobber med og tilrettelegger for næringsutvikling i Buskerud har Buskerud fylkeskommune utviklet en felles plan for arbeidet som skal gjøres de neste seks årene.

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling skal legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling av næringslivet i Buskerud.

Den skal være førende og angi prioriteringer for arbeidet innenfor næringsutvikling i årene fremover. Næringslivet, virkemiddelaktører, kompetansetilbydere og offentlig sektor har i fellesskap utarbeidet planen.

 


Publisert 3. desember 2012, oppdatert 20. desember 2016.