Relevante dokumenter

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Fremtidens kompetansebehov i Buskerud

Mulighetsstudie i Buskerud - vekst og verdiskaping
med bearbeidelse og oppsummeringer etter regionale samlinger

Mulighetsstudie i Buskerud - vekst og verdiskaping

Vedlegg til planprogram for Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling

Kunnskapsgrunnlag


Regionale planer og dokumenterNasjonal politikk


Publisert 3. april 2013, oppdatert 27. juni 2018.