Prosjekter

Buskerud Fylkeskommune deltar aktivt i en rekke utviklingsprosjekter på ulike områder. Prosjektene er forankret i Regional delplan gjennom tiltak.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com